Microsoft strip

Prijava za delovno mesto v obliki stripa

Vas zanima izvedba podobnega projekta?